Praca na budowie, zaliczana jest do najbardziej niebezpiecznych profesji. Zmienne warunki atmosferyczne, ciężki sprzęt, praca na wysokości, jednoczesna praca w wielu różnych zespołów, wystające elementy konstrukcji, presja czasu, jak i innego typu czynniki stwarzają pewne niebezpieczeństwo wypadków zdarzających się na budowie, nie tylko dla pracowników, ale też dla osób postronnych, które mogą się znajdować w pobliżu.

budowa

Środki do ochrony zbiorowej i indywidualnej w budownictwie

Państwowa Inspekcja Pracy, zajmuje się nie tylko monitorowaniem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach, ale także spełnia funkcję informacyjną wymienionym względzie, dokonując publikacji i opracowań wraz z wytycznymi dotyczącymi bezpośrednio takich kwestii, jak chociażby:

 • Plan ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
 • Organizacja stanowisk do pracy,
 • Środki do zbiorowej ochrony (osłony, zadaszenia i barierki),
 • Środki do ochrony indywidualnej (kask budowlany, obuwie robocze, odzież ochronna i wyposażenie),
 • Zagospodarowanie w zakresie placu budowy.

Panuje zasada, iż środki do ochrony zbiorowej, czyli takie, które są w stanie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom obecnym na budowie, są ważniejsze od środków indywidualnej ochrony. Bardzo ważne jest to, aby każdy pracownik zwracał uwagę, czy środki do ochrony zbiorowej, zamontowano należycie i czy spełniają swoją funkcję. Kiedy nie istnieje możliwość zastosowania tychże środków, wtedy to stosowana jest ochrona indywidualna. Winna ona być:

 • Właściwie dobrana do możliwych zagrożeń, okoliczności (na przykład ochrona maska odpowiedniego typu),
 • Utrzymana w czystości i w odpowiednim stanie technicznym,
 • Dopasowana do użytkowników (na przykład kaski w odpowiednim rozmiarze).

Poza tym każdy spośród pracowników musi zostać odpowiednio przeszkolony, jak we właściwy sposób stosować i przechowywać środki do indywidualnej ochrony.

Plan ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

W pracy, która została opublikowana przez PIP w 2014 roku, pt. ,,Budownictwo. Na temat bezpieczeństwa na stanowiskach pracy”, znajdują się wytyczne co do planu BIOZ, który musi się znaleźć na każdym spośród placów budowy. Jego przygotowanie zajmuje się kierownik budowy, jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek robót, a później przekazuję go wszystkim pracownikom.

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy, wymieniony wyżej plan, musi zawierać informacje odnośnie:

 • Zaplanowanych robót budowlanych, jak i kolejności ich wykonywania,
 • Elementów mogących stwarzać, na przykład sieci elektryczne albo gazowe,
 • Zagrożenie mających związek z uwzględnianiem ich skali oraz czasu i miejsca występowania,
 • Lokalizacji, w których może dojść do ewentualnych wypadków, na przykład upadków przedmiotów na pracowników. Czy też uszkodzenia słuchu z uwagi na duże natężenie hałasu,
 • Zasady transportowania i magazynowania substancji niebezpiecznych i materiałów,
 • Instruktaży i szkoleń, które powinni przejść pracownicy, zanim w ogóle przystąpią do pracy,
 • Zachowania w przypadku występowania zagrożenia dla życia i zdrowia albo awarii, na przykład odkrycia w czasie prac ziemnych niewybuchów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *