Bezpieczeństwo i Higiena pracy jest bardzo ważna na każdej budowie. Jeżeli pracownik nie zapozna się dokładnie z zasadami, jakie panują na danej budowie, to po prostu nie zostanie on dopuszczony do pracy. Na budowie przestrzeganie takich zasad jest bardzo ważne, ze względu na częstotliwość wypadków, jakie zdarzają się się na budowach. W związku z tym każda firma budowlana, jaka zatrudnia pracowników, zanim przyjmie ich do pracy, obowiązkowo musi przejść szkolenie BHP, które nierzadko może się kończyć również testem, czy pracownik dobrze przyswoił wiedzę, jaka została mu przedstawiona.

 

Pierwszy dzień pracy pracownika – czyli zapoznanie z zasadami BHP

Zawsze pracownik, który dopiero co został przyjęty do pracy musi na samym początku być zapoznany ze wszelkimi zasadami. Jakie obowiązują na danym placu budowy. Chodzi tutaj o plan bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, jak również zasady, jak porusza się w terenie, gdzie akurat trwają roboty. Zaznajamia się pracownika również z tym, gdzie znajdują się ważne miejsca na budowie, takie jak na przykład szatnia, czy też stołówka, jak również punkt udzielania pierwszej pomocy. Do tego nowa osoba musi zostać zapoznania z procedurą powypadkową, jaka działa w danym miejscu. Trzeba także osobie nowo przyjętej powiedzieć o tym, że jest konieczność informowania przełożonego o każdym wydarzeniu, związanym z wypadkiem, czy potencjalnie wypadkowym wydarzeniu.

 

Praca na wysokościach

Do zabezpieczenia miejsc pracy na wielkościach najlepiej używać materiałów ochrony zbiorowej – takie jak balustrady, siatki ochronne lub siatki bezpieczeństwa. Tylko w wypadku, gdy nie ma szansy ich wykorzystania, sięgnąć należy po środki ochrony osobistej – np. szelki bezpieczeństwa. Przeważnie wykorzystywany materiał ochrony zbiorowej – balustrada, składa się z deski krawężnikowej o wielkości 0,15 m oraz poręczy osłonowej postawionej na wielkości 1,1 m. Powierzchnia między deską krawężnikową natomiast poręczą ma być dopełniona w taki sposób, żeby uchronić ludzi przed upadkiem z wielkości.

Kierownik budowy koordynatorem bezpieczeństwa pracy

Najistotniejszą osobą na budowie jest kierownik budowy, będący koordynatorem bezpieczeństwa pracy. Ma prawo określić pracownika do realizacji przedsięwzięć koordynacyjnych, jednakże to on zawsze będzie odpowiadać za bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia ludzi. Więc musi w sposób dokładny założyć oraz przygotować mechanizm budowy, określając techniki pracy, rozwiązania podnoszące zabezpieczenie oraz czystość pracy i określając terminy realizacji. Do jego zadań należy również zaopatrzenie budowy w potrzebne produkty, narzędzia oraz środki ochrony, jak i zatrudnienie ludzi.

 

Regulamin wewnętrzny budowy

Przestrzeganie przepisów BHP okazuje się tymże ważniejsze, im większy jest obszar budowy. Na większych zakresach budowlanych wykorzystuje się samodzielnie opracowywane przepisy, obejmujące wewnętrzne prawa działające na konkretnym obszarze. Zwykle przepisy owe przygotowywane są poprzez wykonawców generalnych, natomiast do ich przestrzegania odpowiedzialni są wszyscy podwykonawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *