Zasady bezpieczeństwo pracy tyczą się wszystkich osób, które przebywają na terenie obiektu budowlanego, nie tylko kierownictwa budowy, osób tam pracujących, ale także gości na budowie.

bezpieczna praca

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa na budowie

Do najważniejszych zasad bezpieczeństwa na budowie, można zaliczyć między innymi:

 • Przydział środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, obuwia roboczego, jak i odzieży roboczej,
 • Wprowadzenie nowych pracowników do pracy, nauka poruszania się po terenie budowy i korzystania z bliskiego transportu (na terenie obiektu budowlanego),
 • Przebywanie na wysokości, w tym także na rusztowaniach,
 • Zabezpieczenie przed zbyt dużym hałasem, pyłami i nadmiernymi wibracjami,
 • Obsługę technicznych urządzeń, w tym używanie drabin,
 • Właściwe obchodzenie się z używanymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi,
 • Ochronę przeciwpożarową, jak i postępowanie w przypadku ewentualnego pożaru.

Zasady bezpieczeństwa pracy pozwalają na uniknięcie zagrożeń, które mogą występować w czasie prowadzenia robót budowlanych. W trakcie organizowania i prowadzenia robót na obiekcie budowlanym, kierownictwo budowy winno przestrzegać zasad co do bezpiecznej pracy, takich jak, chociażby:

 • Wybieranie procesów, czy też technologii mających najmniejszą szkodliwość dla potencjalnych pracowników budowlanych,
 • Nadrzędność środków do ochrony zbiorowej nad środkami do ochrony indywidualnej.

Podczas zastosowania środków indywidualnej ochrony, trzeba:

 • No zastosować odpowiednie środki ze względu na wybrany czynnik zagrożenia,
 • Utrzymywać środki do ochrony indywidualnej we właściwym stanie technicznym i w czystości,
 • Dobierać środki indywidualnie do pracownika,
 • Przeprowadzić szkolenie dla pracowników odnośnie używania przydzielonych im środków i ich konserwowania.

 

Wprowadzanie nowych pracowników do pracy na budowie

Istotną częścią bezpieczeństwa pracy na obiekcie budowlanym, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę, jest pierwszy dzień pracy nowego pracownika. W czasie jego trwania pracownik, winien zostać zaznajomiony z:

 • Zasadom i odpowiedniego poruszania się po terenie budowy,
 • Planem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
 • Instrukcją co do bezpiecznego przeprowadzenia powierzonych mu prac,
 • Zagrożeniami, które występują na danej budowie,
 • Obowiązkiem zastosowania środków do ochrony osobistej, A jak również poinformowania kierownictwa budowy o jakichkolwiek zagrożeniach na jej terenie, jak i o ewentualnych wypadkach,
 • Ryzykiem zawodowym mającym związek z wykonaniem powierzonej pracy,
 • Lokalizacją istotnych miejsc, takich jak, chociażby punkty do udzielania pierwszej pomocy, umywalnie, stołówki, szatnie i ubikacje,
 • Procedurą w zakresie udzielania pierwszej pomocy, jak również z instrukcją pożarowego bezpieczeństwa na terenie budowy.

Na każdej budowie powinno zostać wprowadzone odpowiednie oznakowanie za pomocą znaków bezpieczeństwa. Są to między innymi znaki informacyjne, nakazu, zakazu, czy też ostrzegawcze, które zostały umieszczone przez wykonawcę generalnego reprezentowanego przez kierownika danej budowy. Obowiązują one każdego, kto przebywa na budowie, bezpieczna praca jest ważnym czynnikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *