Kamera termowizyjna, jest to urządzenie pomiarowe, które sprawia że jesteśmy w stanie kontrolować obszar, który jest objęty detekcją. Kamera termowizyjna znajduje bardzo szerokie zastosowanie . Używana jest między innymi w systemach bezpieczeństwa, monitoringu rozległych terenów, obszarów o niewielkiej widoczności, na terenach zalesionych oraz w wielu innych miejscach. Tego typu kamery, wykorzystywane są nie tylko w przemyśle oraz transporcie. Służą także do monitorowania prywatnych posesji. Czym wyróżniają się kamery termowizyjne i jaka jest zasada ich działania.

Kamery termowizyjne – co musimy o nich wiedzieć?

Warto wiedzieć o tym, że każda kamera termowizyjna wyposażona jest w matrycę detektorów promieniowania podczerwonego. Posiada również układ przeszukiwania obrazu, który ściśle z nią współpracuje. To właśnie ten element odróżnia kamery termowizyjne, na przykład od zwykłych cyfrowych aparatów fotograficznych, czy też kamer wideo. Następnie, ten właśnie detektor na podstawie odczytu z matrycy detektorów pikseli, wytwarza swego rodzaju sygnał elektryczny, który zawsze będzie się zmieniał zależnie od tego, jak intensywne jest promieniowanie podczerwone, które na niego pada. Inaczej mówiąc, przetworniki CCD oraz CMOS, które są wykorzystywane w kamerach wideo wykrywają fotony promieniowania widzialnego. Owo promieniowanie po odbiciu się od obserwowanego przedmiotu docierają do detektora. Tymczasem, kamera termowizyjna wyposażona jest w detektor mikrobolometryczny, który ma za zadanie wykryć temperaturę, która dociera do kamery promieniowania cieplnego.

Jak działa kamera termowizyjna?

Działanie kamery termowizyjnej opiera się na zasadzie promieniowania podczerwonego. Każde ciało, które ma temperaturę większą od bezwzględnego zera, jest źródłem promieniowania podczerwonego. To, jaka jest intensywność podczerwieni, zależy od temperatury, jak również od cech powierzchni, jakie ma dane ciało. Właśnie takie promieniowanie wytwarzane jest praktycznie przez wszystkie żywe istoty, a co za tym idzie wytwarza je również człowiek. Kamera termowizyjna ma za zadanie zarejestrować promieniowanie podczerwone, które pochodzi od obiektu, który został zlokalizowany. Później, promieniowanie to przechodzi przez soczewkę oraz skupia się na detektorze. W podobny sposób działa aparat analogowy, gdzie widzialne promieniowanie skupia się na kliszy. Kamery termowizyjne mają zainstalowaną specjalną matrycę detektorów. Jak również układ który z nią współpracuje, którego zadaniem jest przeszukać punkt po punkcie dany obraz.

Jeżeli na matrycy zauważona zostanie jakaś nieprawidłowość, która jest efektem zmian intensywności padania promieniowania podczerwonego, to wówczas zostanie przekazany sygnał w postaci, która będzie widoczna na wyświetlaczy. Dzięki takim właśnie właściwościom kamer termowizyjnych, technika pomiaru rozkładu temperatur. Obecnie jest wszechstronnie wykorzystywana przy ocenia strat ciepła różnych obiektów. Urządzenia te sprawiają, że bez problemu możemy ocenić na przykład jakość izolacji cieplnej w rurociągach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *