Jak wiadomo budowa jest miejscem dość charakterystycznym, dlatego tez niezwykle ważne jest to żeby zachowywać na budowie odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Zaobserwować możemy, że na budowie, w porównaniu z innymi miejscami pracy, bardzo często dochodzi do ciężki h wypadków, które mogą zakończyć się również śmiercią. Dlatego też niezwykle ważne jest to żeby ba budowie podporządkować się panującym tam zasadom Bezpieczeństwa i Higieny pracy. Możemy zauważyć, że obecnie firmy budowlane bardzo przestrzegają, aby ich pracownicy stosowali się do tych zasad. Zasady przestrzegania reguł bezpieczeństwa i higieny pracy są opisane w Kodeksie Pracy, które reguluje prawa i obowiązki w zakresie tych zadań, zarówno pracodawcy, jak również pracownika. W związku z tym co musimy wiedzieć na temat przestrzegania tych zasad na budowie ?

 

Jaka jest specyfika BHP w branży budowlanej?

Jak już wspomniano wyżej praca ba budowie jest naprawdę niebezpieczna. Wiąże się to z tym, że na płacach budowy często znajduje się ciężki i niebezpieczny sprzęt, do tego jak wiadomo warunku atmosferyczne bywają naprawdę zmienne, często mogą z wystawać różnego rodzaju elementy, które również stwarzają zagrożenie. Do tego nierzadko na budowie pracuje wiele ludzi, którzy nie raz pracują pod presją czasu, jak również jest wiele innych czynników, które mają wpływ na to że na budowie może dojść do ciężkich wypadków. Niebezpieczeństwo dotyczy nie tylko samych pracowników, ale również osób postronnych, którzy mogą znajdować się w pobliżu. W związku z tym tak ważne jest to, żeby każdy pracownik przed przystąpieniem do wykonywania pracy, zapoznał się  instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy. To kierownik budowy odpowiada za to, żeby pracownicy przestrzegali zasad BHP. W każdym czasie sprawdzenia przestrzegania zasad może dokonać inspektor BHP, który to został wysłany przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Zbiorowe środki ochotny

Jak stanowi prawo, zawsze pierwszeństwo przy stosowaniu mają zbiorowe środku ochronne. Kiedy nie ma takiej możliwości. Żeby je stosować, to wtedy pracownik dostaje tak zwane środki ochrony indywidualnej, a wynika to z art 211 Kodeksu Pracy. Kierownik robót budowlanych musi sprawdzać, czy wspomniane środki są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również zgodnie z art 212 Kodeksu Pracy, musi on stałe sprawdzać ich stan.

Zanim pracownik przystąpi do świadczenia pracy, powinien sprawdzić jakie środki ochronne są wymagane do pracy na danym stanowisku, musi on sprawdzić, jaki jest ich stan, jak również leży na bim obowiązek upewnienia się, czy stosuje je zgodnie z tym, co jest w instytucji użytkowania. Jeżeli zostaną one uszkodzonego to wówczas należy je wymienić na nowe. To właśnie na pracodawcy leży obowiązek konserwacji, prania, odkażania i dokonywania innych czynności, które zmierzają do zachowania ich w dobrym stanie. Pracodawca ma obowiązek również zapewnić środki ochrony indywidualne osobom, jakie na budowie świadczą tylko krótkotrwałe prace, czy też podejmują czynności inspekcyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *