Często idąc do nowego zakładu pracy zastanawiamy się, czy nasz nowy pracodawca musi zapewnić nam odzież ochronną, czy roboczą? Czy zapewni nam taką odzież? Czy to jego obowiązek? Czy zawsze jest taka potrzeba? Tak, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odzież roboczą i ochronną. Jednak nie w każdym zakładzie jest taka potrzeba. Warto, więc zwrócić uwagę na to, czym się różni odzież ochronna, od roboczej.

 

Odzież ochronna

 

Odzież ochronna ma za zadanie chronić życie, zdrowie pracownika przed  szkodliwym działaniem środowiska w zakładzie pracy. Pracodawca ma obowiązek chronić pracownika, kiedy ten ma styczność z:

 

  • różnego rodzajami oparami
  • ogniem
  • wodą
  • substancjami chemicznymi
  • substancjami żrącymi
  • dużym hałasem
  • wysokimi  oraz niskimi temperaturami
  • gazami
  • ryzykiem uszkodzeń mechanicznych
  • elektrycznością

 

Odzież ochronna jest zazwyczaj jedynym środkiem indywidualnym, dla pracownika. Taka odzież musi oczywiście spełniać normy BHP.  Inna odzież będzie dla elektryka ,inna dla mechanika, drwala, strażaka, czy spawacza. Nie należy jej mylić w żadnym wypadku, z odzieżą roboczą.

 

Odzież robocza

 

Odzież robocza ma za zadanie ochronę pracownika przed czynnikami,  które zagrażają jego zdrowiu oraz życiu. Także chroni przed zniszczeniem oraz zabrudzeniem własnej odzieży. Często służy też do promocji i reklamy danej firmy, branży, z którą pracownik ma do czynienia na co dzień, w życiu zawodowym. Odzież ta może podkreślać odrębność zawodową tak jak np.: w przypadku służby zdrowia.

Odzieżą roboczą może być każdy element garderoby. Ważne, aby był on komfortowy, nie ograniczył ruchów, oraz dostępu powietrza do ciała. Przeważnie materiał, z którego wykonana odzież robocza jest: mocny, i trwały. Często taka odzież, aby dłużej służyła pracownikowi ma wzmocnienia i usztywnienia np: na łokciach, czy kolanach.

 

Odzież robocza ochronna i przepisy BHP

 

Kodeks pracy reguluje przepisami obowiązek przez pracodawcę zapewnienia pracownikom odzieży roboczej oraz ochronnej. Natomiast co tyczy się przepisów BHP, to tutaj nie ma jednoznacznych przepisów regulujących i ustalających, jaka ma to być odzież robocza, ochronna. Także jakie środki ochronne będą odpowiednie, do danego stanowiska. Przeważnie decyzję o tym, jaką odzież ochronną i roboczą powinien mieć, i nosić pracownik danego zakładu pracy podejmuje szefostwo.

 

Te kwestie też reguluje regulamin zakładu pracy

 

Za wszelkie nieprawidłowości odpowiedzialny jest pracodawca. Jeśli pracownik narażony jest na niebezpieczne, jak i szkodliwe czynniki, to pracodawca zobowiązany jest, do udostępnienia pracownikowi odzieży ochronnej, oraz roboczej. Ta odzież jest cały czas własnością pracodawcy.

 

 

Przy rozwiązaniu lub zakończeniu umowy z pracodawcą, pracownik jest zobowiązany zwrócić pracodawcy daną odzież. Kiedy zdarzą się sytuacje, że pracownik zniszczy odzież roboczą, lub ochronną w trakcie pracy, to pracodawca ma obowiązek udostępnić nową odzież roboczą, lub ochronną pracownikowi. Jeśli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, pracownik ma prawo odmówić wykonywania danej pracy przy zachowaniu prawa do pełnego wynagrodzenia za ten czas, kiedy nastąpił brak przydzielenia dla pracownika odpowiedniej odzieży.  W takim przypadku pracownik może powołać się na przepisy BHP. Tak więc w każdym zakładzie pracy niezależnie od wykonywanego zawodu bardzo ważną rolę odgrywa odzież robocza, ochronna jak, i przepisy BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *